Kontaktai

KONTAKTAI

 

Edvina Bėčiuvienė
Direktorė

  • +370 682 42303
  • edvina@expertus.lt 

Dovilė Stalnionienė
Projektų vadovė

  • +370 617 59465
  • projektai@expertus.lt 

Greta Tarasevičiūtė
Projektų koordinatorė

  • +370 621 20520
  • expertus@expertus.lt

Ieva Martinkevič
Projektų vadybininkė

  • +370 614 40062
  • personalas@expertus.lt

Justina Paskačiūtė
Biuro administratorė – personalo atrankų vadybininkė

  • +370 687 73132
  • darbas@expertus.lt
ĮMONĖS DUOMENYS:
UAB Expertus LT
Laisvės pr. 60 , Vilnius LT-05120
Įmonės kodas 303374928
PVM mokėtojo kodas LT100008812011
AB Swedbank
A/S LT197300010140172183
ĮMONĖS DUOMENYS:
UAB Expertus LT
Laisvės pr. 60, Vilnius LT-05120
Įmonės kodas 303374928
PVM mokėtojo kodas LT100008812011
AB Swedbank
A/S LT197300010140172183

PRIVATUMO POLITIKA

 

UAB EXPERTUS LT PRIVATUMO POLITIKA

PRANEŠIMO APIE SĄŽININGĄ DUOMENŲ TVARKYMĄ FORMA

1. SĄVOKOS
1.1. Bendrovė – UAB „Expertus LT“, juridinio asmens kodas 303374928, registracijos adresas Laisvės pr. 60, Vilnius.
1.2. Forma reiškia šią Pranešimo apie sąžiningą duomenų tvarkymą formą.
1.3. Kitos Pranešime vartojamos sąvokos atitinka Asmens duomenų tvarkymo politikoje, BDAR ir ADTAĮ vartojamas sąvokas.
2. APIMTIS
2.1. Šis pranešimas taikomas visais atvejais, kai atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo politikos 8 skyrių, BDAR ir kitus teisės aktus Bendrovė privalo informuoti Duomenų subjektus.
3. PRANEŠIMAS
3.1. Kai iš Duomenų subjekto renkami jo Asmens duomenys, Bendrovė duomenų subjektams pateikia tokį Pranešimą apie sąžiningą duomenų tvarkymą:

Informacija dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo

Ko mums reikia?
UAB „Expertus LT“, juridinio asmens kodas 303374928, buveinės adresas Laisvės pr. 60, Vilnius, yra tai, kas laikoma Jūsų mums perduodamų duomenų „Valdytoju”. Mes renkame tik duomenis, Jūsų savanoriškai pateiktus personalo atrankos tikslais. Toks duomenų rinkimas apima vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, el. pašto adresą, telefono numerį, kitus Jūsų savanoriškai gyvenimo aprašyme ir/ar kituose pateikiamuose dokumentuose esančius duomenis.

Ką mes darome su Jūsų duomenimis?
Mums reikia žinoti Jūsų asmens duomenis tam, kad galėtume suteikti Jums galimybę dalyvauti personalo atrankoje. Mes nerinksime iš Jūsų asmens duomenų, kurių mums nereikia Jums teikiant šią paslaugą.
Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a (tvarkymas gavus Jūsų sutikimą, išreikštą pateikiant mums savo duomenis) ir b (tvarkymas siekiant įvykdyti sutartį arba siekiant imtis veiksmų Jūsų kaip duomenų subjekto iniciatyva prieš sudarant sutartį) punktai.
Prie Jūsų duomenų gali būti suteikta prieiga tarnybinių stočių nuomos ir talpinimo paslaugas mums teikiantiems subjektams.
Jūsų duomenys bus pateikti potencialiems darbdaviams.

Kaip ilgai mes saugome Jūsų duomenis?
Mes saugosime Jūsų asmens duomenis 7 metus nuo jų pateikimo dienos arba iki Jūsų pareikalavimo juos ištrinti, o po to jie bus sunaikinti.

Kaip informuosime apie Privatumo politikos pakeitimus?
Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje. Jums reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija.

Kokios yra Jūsų teisės?
Jei bet kuriuo metu Jūs nuspręsite, kad informaciją, kurią mes apie jus tvarkome, yra neteisinga, Jūs galite paprašyti pamatyti šią informaciją arba netgi reikalauti ją ištaisyti ar ištrinti, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų. Jei pageidaujate pasinaudoti savo turimomis teisėmis, galite pateikti mums rašytinės formos prašymą el. paštu info@expertus.lt , tiesiogiai atvykę į Duomenų valdytojo buveinę arba registruotu paštu adresu:
UAB Expertus LT
Laisvės pr. 60, Vilnius LT – 05120
Tel. +37068242303

Jei būsite nepatenkinti mūsų atsakymu ar manote, kad mes tvarkome Jūsų asmens duomenis nesilaikydami teisinių reikalavimų, Jūs galite pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.